Bolje pozicioniranje grada kroz projekat "Brend Budva"

A A A
Ocijeni >

Realizacija projekta pod nazivom Brend Budva trebalo bi da doprinese pozicioniranju tog grada kao top destinacije na Mediteranu, prepoznate po autentičnim, ispunjavajućim i nezaboravnim trenucima koje nudi, ocijenila je direktor budvanske Turističke organizacije, Jelena Rađenović.

“Brendom želimo da se diferenciramo od konkurencije i definišemo jedinstvenu esenciju, koja postaje ključna vrijednost za privlačenje turista i investitora. Zajednički cilj svih je pozitivan profil grada“, poručila je Rađenović na prezentaciji projekta, prenosi Mina-business.

Ona je saopštila da je projekat, od februara prošle godine do jula ove, realizovan u saradnji sa konzorcijumom Idea plus iz Skoplja i budvanskim AMC Communications. 

“Na projektu je radilo 30 profesionalaca, izuzetnih stručnjaka u svojim oblastima“, navela je Rađenović. 

Predstavnik Ideje plus, Prvoslav Plavšić, smatra da turizam ima jednu od najvažnijih uloga u razvoju opštine Budva i ukupne crnogorske privrede, ali i najveći potencijal za dalji napredak.

“Ono što Budvu čini drugačijom od ostalih destinacija je ujedno i njena konkurentska prednost. Kada se te prednosti iskoriste i Budva se na određeni način pozicionira u svijesti potencijalnih gostiju, tada ne govorimo samo o Budvi kao destinaciji, već o brendu“, rekao je Plavšić.

On je dodao da je za uspješno pozicioniranje i ostvarivanje željenog imidža neophodno izgraditi Brend Budva i njime kvalitetno upravljati.

“Budva kao vodeći generator turističke industrije Crne Gore zaslužuje brending“, poručio je Plavšić.

Predstavnik AMC Communications-a, Velibor Zolak, saopštio je da je vizija Brenda Budva odredište na kojem brend želi da bude u budućnosti i da je kao takvu moraju prihvatiti svi partneri.

“Cilj je stvaranje cjelovite platforme i savremenih alata za realizaciju globalnih i parcijalnih ciljeva koji stoje pred organizacijama koje žive za tu destinaciju i od nje“, kazao je Zolak. 

Zadatak je, prema njegovim riječima, promovisanje nove filozofije, unapređujući i povećavajući benefit za sve učesnike.

“U funkciji održivog turističkog razvoja Budve postavljaju se strateški ciljevi turističkog razvoja koji podrazumijevaju produženje sezone, rast turističke potrošnje, povećanje kvaliteta usluga i prepoznatljivosti na turističkom tržištu, podizanje vrijednosti brenda i osnaživanje odnosa i saradnje sa partnerima i učesnicima u turističkoj ponudi“, naveo je Zolak.

On je dodao da da je cilj da se obezbijedi odgovorno i kvalitetno zadovoljavanje potreba posjetilaca.

Izvor: CdM