Bolja valorizacija i stavljanje u funkciju skijališta Savin kuk

A A A
Ocijeni >

Imajući u vidu značaj turističkih potencijala koje nudi Žabljak u smislu razvoja i promocije zimskog turizma kao i potrebu da se na što bolji način valorizuje i stavi u funkciju skijalište ''Savin kuk'' na Žabljaku, Vlada Crne Gore, u martu ove godine razmotrila nekoliko modela za buduće funkcionisanje i valorizaciju navedenog skijališta.

Od strane operativnog tima zaduženog za definisanje prijedloga modela budućeg funkcionisanja i adekvatne valorizacije ovog skijališta, sagledana su četiri moguća modela: model eksproprijacije, model zasnovan na nastavku aktivnosti Privrednog suda na okončanju stečajnog postupka, model kupovine imovine preduzeća od strane Vlade tokom stečajnog postupka i model koji podrazumijeva učešće Vlade Crne Gore u izmirenju svih preostalih potraživanja društva i rezultira zaključenjem stečajnog postupka.

Pomenuti modeli trebalo su prvenstveno da doprinesu definisanju pravnog statusa i stvaranju pretpostavki za realizaciju investicija koje podrazumijevaju stvaranje uslova za izgradnju novih i modernizaciju postojećih skijališta i drugih komplementarnih smještaja. Navedene investicije treba da doprinesu ukupnom razvoju turizma u ovoj opštini i omoguće da se na ovom području osnuju zimski centri koji svojom ponudom mogu konkurisati ostalim renomiranim centrima u Evropi.

U tom pravcu, u prethodnom periodu pristupilo se realizaciji niza aktivnosti i mjera čiji su rezultati uslovljeni postojanjem konačnih odluka koje će biti donešene od strane nadležnog stečajnog suda, pred kojim se vodi stečajni postupak. Od pravosudnih organa očekujemo ekspeditivnost u donošenju pomenutih odluka kako bi se u što kraćem roku okončali sporovi koji su u toku i obezbijedili neophodi pravni preduslovi za preduzimanje aktivnosti u cilju obezbjeđenja pretpostavki za buduću valorizaciju skijališta ''Savin kuk''.

Nadamo se da će se, okončanjem navedenog postupka i realizacijom određenih mjera stvoriti uslovi za modernizaciju postojećih i izgradnju novih skijališta i drugih komplementarnih sadržaja, što predstavlja neophodan osnov za turističku promociju i adekvatnu valorizaciju kako ovog skijališta tako i ostalih sadržaja koji će značajno doprinijeti podizanju nivoa ukupne turističke ponude ovog regiona.