B2B obuka za turističku privredu o njemačkom tržištu

A A A
Ocijeni >

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore danas je organizovala jednodnevnu B2B turističku obuku o njemačkom turističkom tržištu. Na radionici je prisustvovalo oko 70 crnogorskih kompanija i više od 130 predstavnika malih biznisa, hotela, agencija, lokalnih turističkih organizacija, prevoznika, izdavaoca privatnog smještaja, kampova i dr. Učesnike radionice pozdravili su Saša Radović, direktor NTO-a, državni sekretar za turizam, Predrag Jelušić i predsjednik DRV-a Juergen Buechy. 

Direktor NTO-a, Saša Radović je prilikom pozdravnog govora izrazio očekivanje da će stečena znanja biti korisna u budućem medjunarodnom poslovanju, s obzirom da su primjenjiva za sva tržišta ali i da cjelokupna turistička privreda treba da bude jedinstvena u naporima za privlačenje njemačkih gostiju putem održivih biznis inicijativa. Državni sekretar za turizam Predrag Jelušić je istakao da u godinama koje su pred nama trebamo nastojati da kreiramo politiku u pravcu intenzivnije komunikacije i privlačenja većeg broja turista sa emitivnih tržišta kao što je njemačko. Da su zajedničke akcije i ekspertska pomoć neophodni prilikom generisanja  većeg broja njemačkih turista, kao i o koracima naredne saradnje u tom pravcu, prisutnima je govorio predsjednik DRV-a Juergen Buchy. Na obuci je bilo riječi o značaju njemačkog tržišta, njegovim potencijalima, trendovima, ali i načinu na koji privredni subjekti iz Crne Gore mogu da razviju i predstave svoj proizvod na ovom tržištu, kroz savremene metode promocije, prodaje i distribucije. 

Tokom treninga govornici su istakli da poslednji trendovi pokazuju da je njemačkom turisti izuzetno bitan visok nivo kvaliteta usluge i brige o gostu, kao i odgovarajuće predstavljenje nacionalnog i kulturnog indentiteta koji čini destinaciju autentičnom. Novi modeli distribucije i prodaje aranžmana, poput dinamičnog paketrinja, kao i upotreba društvenih mreža u planiranju i rezervaciji aranžmana nalaze sve veću primjenu. O aktuelnim temama izlažu eksperti poput turoperatora „Studiosus“, „Olimar“, «JT Touristik», rukovodioci konsultantskih kompanija „PRATTO“ i „Tourismuszukunft“, Instituta za e-turizam, Njemačkog centra za obuku profesionalaca u turizmu – „DSFT“. Radionicu je organizovala Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sa Kongresnim biroom Crne Gore u saradnji sa Njemačkim turističkim udruženjem (DRV) uz podršku Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i agencije „Congress travel“.

Pogledajte prezentacije