83. Generalna Skupština Evropske komisije za putovanja (ETC)

A A A
Ocijeni >

Direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Saša Radović prisustvuje 83. Generalnoj skupštini Evropske komisije za putovanja koja se održava u Madridu, Španija, u periodu 4. i 5. oktobra ove godine.

ETC okuplja 33 evropske države, odnosno njihove nacionalne turističke organizacije. Zadatak ove organizacije je promocija Evrope i kreiranje jedinstvene turističke ponude, promovišući specifičnosti svake zemlje posebno, a naročito na udaljenim tržištima kao što su SAD, Kanada, Japan, Latinska Amerika i Kina gdje su formirane i radne grupe sa ciljem istraživanja tih tržišta i promocije na istim. Crna Gora, odnosno njena Nacionalna turistička organizacija je član ETC od oktobra 2006, i od tada je aktivno uključena u rad svih radnih grupa ove organizacije. Organizacija postoji još od 1948. godine.

Glavni zaključci skupa su da se mora nastaviti napor na pojednostavljenju viznih procedura za dolazak u Evropu. Evidentiran je pad posjeta našem kontinentu u ukupnom prometu, ali se Evropa i dalje nalazi na prvom mjestu kao turistička destinacija. Istaknuta je potreba za kreiranjem panevropskih ruta, kao gotovih proizvoda koji će biti ponuđeni turoperatorima sa udaljenih tržišta. Radović je istakao projekte koji se razvijaju trenutno u regionu jugoistočne Evrope, kao što su „Via Dinarica“, inicijativa za povezivanjem 75 nacionalnih parkova Dinarskog lanca, Dunavska inicijativa i drugi. U tom smislu imao je odvojene sastanke sa predstavnicima turističkih organizacija Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Iako vanevropske emitivne destinacije za našu zemlju još uvijek predstavljaju simboličan udio u ukupnom prometu, od oko 2%, istaknuta je potreba zajedničkih intenzivnijih aktivnosti u narednom periodu.   

Konstatovan je značajan porast turističkog prometa u zemljama Istočne Evrope, a rusko tržište je u prva dva kvartala bilo najveće emitivno tržište u Evropi. Ipak, ETC predviđa stagnaciju u turističkom prometu u Evropi tokom ove godine, sa ponovnim rastom tek u 2013. god. Izvjestan je rast već ove godine  pojedinih zemalja Istočne Evrope i Mediterana, među kojima je i naša zemlja.  

Radović je informisao prisutne o aktivnostima NTOCG i uticaju pozitivnih rezultata u turizmu na ekonomiju zemlje. Zajedno sa predsjednicom Njemačke turističke organizacije, pozvao je predstavnike ETC-a na skorašnji kongres Njemačkog turističkog udruženja u Budvi.