82. Generalna Skupština Evropske komisije za putovanja

A A A
Ocijeni >

Direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Saša Radović prisustvuje 82. Generalnoj skupštini Evropske komisije za putovanja koja se održava u Lucernu, Švajcarska, u periodu 23. i 24. aprila ove godine.

ETC okuplja 33 evropske države, odnosno njihove nacionalne turističke organizacije. Zadatak ove organizacije je promocija Evrope i kreiranje jedinstvene turističke ponude, promovišući specifičnosti svake zemlje posebno, a naročito na udaljenim tržištima kao što su SAD, Kanada, Japan, Latinska Amerika i Kina gdje su formirane i radne grupe sa ciljem istraživanja tih tržišta i promocije na istim. Crna Gora, odnosno njena Nacionalna turistička organizacija je član ETC od oktobra 2006, i od tada je aktivno uključena u rad svih radnih grupa ove organizacije.

Glavne teme ovog sastanka su:
•    Liberalizacija, pojeftinjenje i skraćenje procedure za izdavanje Šengen viza za tzv. BRIC tržišta, posebno kinesko.
•    Izvještaji radnih grupa za marketing i dalja promocija u uslovima finansijske krize.
•    Novi koncept i unaprijeđenje webportala www.visiteurope.com i njegovo povezivanje sa nacionalnim webportalima imajući u vidu rapidni porast uloge interneta i komunikaciji sa potencijalnim turistima. Posebno je predstavljen koncept intenzivnije kampanje kroz web alate 3.0, odnosno socijalne mreže. Promovisana je verzija portala na kineskom jeziku.
•    Jačanje kapaciteta nacionalnih turističkih organizacija i njihovo jače regionalno povezivanje. Istaknut je pozitivan primjer zajedničke promocije NTO-a Crne Gore i Srbije na nedavno završenoj turističkoj berzi u Pekingu.  

Evropska komisija je u proceduri odobravanja ETC-u granta od 3 miliona eura, što pokazuje značaj i kredibilitet Komisije za putovanja koji ona uživa u strukturi Evropske unije, kao i potrebu jače promocije Evrope na globalnom turističkom tržištu.

Predstavljeni su rezultati za prvi kvartal, po kojima evropske avio kompanije bilježe porast u broju prevezenih putnika za 5%, a popunjenost hotela je u prosjeku veća za 6-8%. Značajno je povećan turistički promet u zemljama Istočne Evrope, a rusko tržište je u prvom kvartalu bilo najveće emitivno tržište u Evropi. Ipak, ETC predviđa stagnaciju u turističkom prometu u Evropi tokom ove godine, sa ponovnim rastom tek u 2013. god. Izvjestan rast i ove godine imaće zemlje Istočne Evrope i Mediterana. 

Radović je informisao prisutne o aktivnostima NTOCG i mjerama koje Vlada Crne Gore preduzima na ublažavanju posljedica ekonomske krize i aktivnostima koje se sprovode kako bi se pomoglo turističkoj privredi. Nadalje je istakao da se relativno mala destinacija kakva je Crna Gora mora razvijati na principima održivosti, uz još kvalitetniju saradnju javnog i privatnog sektora. Pozdravio je početak tijesne kooperacije Svjetske turističke organizacije i ETC-a i najavio još aktivnije učešće naše zemlje u svim institucijama kojima su turizam i putovanja u fokusu djelovanja.