Osnovna cijena za dvokrevetnu sobu: cca. 60,00 Eur – BB, uključena boravišna taksa i osiguranje

-Po jedinici (sobi) za dvokrevetnu sobu po danu cca. 60,00 Eur

-Po osobi po danu u dvokrevetnoj sobi: cca. 30,00 Eur

 

Osnovna cijena za dvokrevetni apartman: cca. 77,00 Eur – BB, uključena boravišna taksa i osiguranje

-Po jedinici (apartmanu) po dvokrevetnom apartmanu po danu: cca. 77,00 Eur

-Po osobi po danu u dvokrevetnom apartmanu: cca. 38,50 Eur

 

Osnovna cijena za četvorokrevetni apartman: cca. 124,00 Eur – BB, uključena boravišna taksa i osiguranje

-Po jedinici (apartmanu) po četvorokrevetnom apartmanu po danu: cca. 124,00 Eur

-Po osobi po danu u četvorokrevetnom apartmanu: cca. 31,00 Eur

 

Osnovna cijena za šestokrevetni apartman: cca. 168,00 Eur – BB, uključena boravišna taksa i osiguranje

-Po jedinici (apartmanu) po šestokrevetnom apartmanu po danu: cca. 168,00 Eur

-Po osobi po danu u šestokrevetnom apartmanu: cca. 28,00 Eur

 

(Napomena: cijene zavise od godišnjeg perioda, usluge itd)