Sport i rekreacija u nacionalnom parku

 
 • Ulaznica (uključujući posjetu Centru za posjetioce , edukativnih staza  ) - izuzev za djecu do 7 godina     3,00 €
 
 • Ulaznica za organizovane grupe učenika i studenata (uključujući posjetu Centru za posjetioce , edukativnih staza)     1,50 € 
 
 • Ulaznica za Centar za posjetioce     1,00 € 
 • Ulaznica za 3 dana    6,00 €
 • Ulaznica za 7 dana    12,00 € 

 • Ulaznica za 15 dana    20,00 €

 
 • Iznajmljivanje čamca na Crnom jezeru     8,00 € / 1h
 
 • Upotreba sopstvenog čamca na Crnom jezeru     5,00 € / 1h
 • Izmajmljivanje bicikla    2,00 € / h
 • Iznajmljivanje bicikla     7,00 € / dan

 

 

 

 •   Parking:
      - Motocikl     0,50 € / dan
      - Putničko vozilo     2,00 € / dan
      - Terensko vozilo     3,00 € / dan
      - Autobus     5,00 € / dan

 

 

 • Kampovanje:
      - Veliki šator     5,00 € / dan
      - Mali šator     3,00 € / dan
      - Kamp prikolica     3,00 € / dan

 

 • Korišćenje uređenih kamp prostora     10,00 € / dan

 

 • Loženje vatre na posebno uređenim mjestima (u cijenu uključena potrebna količina drveta)     5,00 € / dan

 

 • Džip safari     20,00 € / dan

 

 

 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     50,00 € / godina

 

 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     5,00 € / dan

 

 • Dnevna sportska ribolovna dozvola (Crno jezero)     20,00 €

 

 • Dnevna sportska ribolovna dozvola (za članove SRD Crno jezero)     10,00 €

 

 • Dnevna sportska ribolovna dozvola (Rijeka Tara)     20,00 €
 • Dnevna sportska ribolovna dozvola (Vražje jezero)    20,00 €

 

Splavarenje

 

 • Splav
      - Od II logora do Radovan Luke (po splavu)     250,00 € 
      - Od II logor do ušća Sušice (po splavu)     300,00 €

 

 • Čamac
      - Od Kuline do II logora (po osobi)     10,00 € 
      - Od Kuline do Žugića Luke (po osobi)     20,00 €
      - Od Kuline do Radovan Luke (po osobi)    30,00 €
      - Od Kuline do ušća Sušice (po osobi)    40,00 €
      - Od II logora do Žugića Luke   (po osobi)    10,00 € 
      - Od II logora do Radovan Luke (po osobi)     30,00 €
      - Od II logora do ušća Sušice (po osobi)    35,00 €
      - Od Radovan Luke do ušća Sušice (po osobi)    20,00 €

 

 • Kajak
      - Od Bistrice do II logora (dvosjed)     50,00 €
      - Od Bistrice do II logora (jednosjed)     30,00 €
      - Od Kuline do II logora (dvosjed)     30,00 €
      - Od Kuline do II logora (jednosjed)     20,00 €
      - Od II logora do Žugića Luke (dvosjed)     30,00 €
      - Od II logora do Žugića Luke (jednosjed)     20,00 €
      - Od II logora do Radovan Luke (dvosjed)    84,00 €
      - Od II logora do Radovan Luke (jednosjed)    56,00 €
      - Od II logora do ušća Sušice (dvosjed)    84,00 €
      - Od II logora do ušća Sušica (jednosjed)    56,00 €
      - Od Radovan Luke do ušća Sušice (dvosjed)    40,00 €
      - Od Radovan Luke do ušća Sušice (jednosjed)    30,00 €