Posebnu atrakciju na „Plavnici“ predstavlja maštovito organizovan, neobičan i sasvim originalan amfiteatar koji se gotovo organski uklapa u ambijent jezera. On sasvim smisleno i graditeljski lucidno okružuje glamurozni bazem iz čijeg središta izranja muzička bina na kojoj se tokom čitave sezone, iz noći u noć, organizuju prestižne muzičko zabavne priredbe, koncerti, modni vikendi i revijalni programi.

Ovdje ćete u vrelim ljetnjim noćima pronaći najbolji ugođaj, probuditi svoja čula i sa dragim osobama uživati u koktelima koji neodoljivo hlade i asociraju na vrelu ljetnju avanturu... I ljubav, naravno.