NP Skadarsko jezero Cijene

 
 • Ulaznica (uključujući posjetu Centru za posjetioce na Vranjini i Virpazaru, tematskog centra u Rijeci Crnojevića, edukativnih staza, kao i korišćenje platformi za posmatranje ptica) - izuzev za djecu do 7 godina     
 • 4,00 Ulaznica za organizovane grupe učenika i studenata (uključujući posjetu Centru za posjetioce na Vranjini i Virpazaru i tematskog centra u Rijeci Crnojevića, edukativnih staza)     2,00 €
 • Ulaznica za Centar za posjetioce Nacionalnih parkova - Vranjina     2,00 €
 • Tematski centar i edukativna staza - Rijeka Crnojevića (za grupne posjete)    0,50 € 
 • Ulaznica za korisnike kajaka     2,00 Korišćenje usluga vodiča     60 € / 4h 
 • Korišćenje usluga vodiča     100 € / 8h
 • Organizovana posjeta ornitološkom rezervatu Pančeva oka za 2 osobe(obezbijeđen prevoz i vodič)     180 € / 4h
 • Organizovana posjeta ornitološkom rezervatu Pančeva oka za 3 do 5 osoba(obezbijeđen prevoz i vodič)     280 € / 4h
 • Kampovanje:
      - Veliki šator     5,00 € / dan 
      - Mali šator     3,00 € / dan 
      - Kamp prikolica     3,00 € / dan
 
Korišćenje uređenih kamp prostora     10,00 € / dan 
 • Loženje vatre na posebno uređenim mjestima (u cijenu uključena potrebna količina drveta)     5,00 € / dan 
 • Džiping ture     20,00 € / dan
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     50,00 € / godina
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     5,00 € / dan
 • Dnevna sportska ribolovna dozvola     5,00 € 
 • Godišnja sportska ribolovna dozvola     100,00 € 
 • Godišnja sport. ribolovna dozvola (za penzionere i studente)     50,00 €
 • Godišnja dozvola za obavljanje privrednog ribolova na Skadrskom jezeru:
      - Za šarana (10 mreža)     400,00 € 
      - Za šarana (20 mreža)     700,00 € 
      - Za jegulju     100,00 € 
      - Za ukljevu     100,00 €