Sport i rekreacija u nacionalnom parku

 
 • Ulaznica (uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza) - izuzev za djecu do 7 godina     2,00 €
 • Ulaznica za organizovane grupe učenika i studenata (uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza)     1,50 €
 • Iznajmljivanje bicikla     2,00 € / h
 • Iznajmljivanje bicikla     7,00 € / dan
 • Smještaj (bungalov)     40,00 € / dan 
 • Kampovanje
      - Veliki šator    5,00 € / dan 
      - Mali šator     3,00 € / dan 
      - Kamp prikolica     10,00 € / dan
 • Korišćenje uređenih kamp prostora     10,00 € / dan 
 • Loženje vatre na posebno uređenim mjestima (u cijenu uključena potrebna količina drveta)      5,00 € / dan 
 • Džip safari     20,00 € / dan
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)    50,00 € / godina
 • Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi)     5,00 € / dan