Ostale napomene

 

PSK Akovo je do sada realizovao brojne aktivnosti:
- U saradnji sa Opštinom Bijelo Polje realizovali smo projekat Istraživanja speleoloških potencijala i mogućnosti turističke valorizacije nekih pećina na području Opštine.
- U saradnji sa organizacijom Stars koja je podržana od strane USAID-a dobili smo neophodnu opremu za razvoj avanturističkopg turizma u oblastima kanjoninga, speleologije i alpinizma.
- Ministarstvo turizma je podržalo naša speleološka istraživanja i nabavku lične spelološke i elektronske opreme.
- Regionalna agencija za Bjelasicu Komove i Prokletije, u saradnji sa opštinom Bijelo Polje, podržala je projekat koji je trenutno pri kraju realizacije a to je izrada katastra 100 speleoloških objekata na području opštine Bijelo Polje.