• posjeta katunima,
  • posjeta poljoprivrednom gazdinstvu,
  • džip safari,
  • rafting,
  • kanjoning,
  • škole skijanja