3-dnevni: Rafting centar - Šćepan polje

 

Dan 1 
Gosti se smještaju u čamce i napuštaju centar prolazeći pored ljutice, ispod mosta na Đurđevića Tari, preko Zelenih virova, Žugića luke, Lever Tare sve do kampa, Radovan Luka gdje će prenoćiti. Dužina rafting ture je 38 km.

Dan 2
Nakon doručka, polazak iz Radovan lukeprema kampu na Brštanovici gdje će gosti ručati i i večerati, pa prespavati u šatorima. Na putu prema Brštanovici, gosti će vidjeti najljepši vodopad i vodenu prašinu koja nastaje tom prilikom. Ovaj aranžman je moguće upotpuniti sa pecanjem u posljepodnevnim satima. Dužina rafting ture je 40 km.

Dan 3

Nakon doručka, polazi se čamcima iz kampa na brštanovici prema Šćepan polju. Dužina ove ture je 18 km, a ukupna dužina za 3 dana - 96 km. Ovaj paket takođe uljučuje transfer iz Kolašina, Mojkovca ili Žabljaka, prenoćište i ponudu hrane iz tradicionalne crnogorske kuhinje...