1-dnevni Green Tour rafting

 

Brštanovica - Šćepan Polje

Ovaj aranžman počinje u kampu na Brštanovici gdje se gosti kreću prema finalnoj destinaciji Šćepan polju preko serije povezanih bukova (najdužih na rijeci Tari). Ukupna dužina je 18 km. Osnovni paket uljučuje i transfer u oba smjera, iz Kolašina, Mojkovca ili Žabljaka, doručak i ručak sa ponudom jela iz nacionalne kuhinje.