Brodom

Ocijeni >

Putničkii teretni feriboti redovno saobraćaju na linijama Bar-Bari i Bar-Ankona. Luke Bar, Budva, Kotor i Herceg-Novi imaju status luka za međunarodni saobraćaj.

Za najljepše i najveće jahte (do 150 metara dužine) postoji Porto Montenegro u Tivtu, marina sa sveobuhvatnim uslugama.

Vodič za mega jahte I Vodič za male brodove i jedrilice