Ocijeni >

Ribolov

Na prostoru opštine Mojkovac nalaze se djelovi dva nacionalna parka: Durmitor sa kanjonskim dijelom Tare na području opštine Mojkovac i Biogradska gora – dio Laništa. U nacionalnim parkovima su zakonski određene mjere i način gazdovanja (na osnovu programa nacionalnih parkova), te su ovi prostori od izuzetnog višestrukog značaja zakonski zaštićeni od zloupotreba. Više Manje

Karakteristična fauna predstavljena je kroz: Zetsku mekusnu pastrmku, alpskog tritona, sokolove, jastrebove, sove, rode, crni ibis, čaplja kašikara, crvena čaplja, pelikan, potrke, sive zdralove i dr. Ove vrste su karakteristične za šire područje sjeverne Crne Gore i zabranjeno je bilo kakvo uništavanje ovih vrsta (direktno ili indirektno). Na ovom području ima i dosta lovne divljači, vuk, medvjed, zec, jelen, srna, divokoze, plovke, fazani, potočna i jezerska pastrmka, lipljan i dr. Ove vrste se mogu loviti pod određenim režimom (u lovištima) dok je u nacionalnim parkovima Durmitora i Biogradske gore ulov zabranjen. Na prostoru oko Bistrice, van Zabojskog jezera i zone NP "Durmitor", kao i sa druge strane Tare u Prošćenju, moguć je lov na visoku divljač: divokoze, srne, divlje svinje, medvjede, lisice, vukove, zatim zečeve i jazavce, a od ptica tetrijebe, dok su orlovi zaštićeni. Na prostoru Studenci, Ckara, Katuničko brdo prema Štitarici od divljači ima: srna, vukova, lisica, medvjeda, zečeva, a od ptica jarebica kamenjarki. Sličan sastav divljači i ptica sreće se i na Bjelasici prema Šiškom jezeru.