Ocijeni >

Posmatranje ptica

Skadarsko jezero je pribježište za ptice iz cijelog svijeta. Pravi pernati kaleidoskop: oko 280 vrsta ptica, stanište pelikana. Carstvo selica dolazi iz Sibira, Afrike… I tu, nadomak mora i glavnog grada počinju nov život, bore se za partnera, brane mlade, svađaju sa komšijama.Posmatrajte!

Kontaktirajte