Ocijeni >

Arboretum – Botanička basta porodice Kovačevič u Grahovu

Botanička bašta porodice Kovačević, Arboretum u Grahovu, prostire se na površini od jednog hektara, a pod zaštitom države je od 2000. godine.

Botanički fond ima 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša, od kojih su 33 autohtone, a 94 alohtone, što je posebna vrijednost ovog spomenika prirode.

Komentari (0)