Ocijeni >

BARSKA PLOVIDBA AD osnovnu aktivnost (pomorski saobraćaj) ostvaruje kroz prevoz putnika i tereta brodovima „Sveti Stefan“ i „Sveti Stefan II“ na linijama između Crne Gore i Italije (Bar-Bari-Bar, Bar-Ancona-Bar).

Barska plovidba AD posluje u zgradi putničkog terminala, smještenoj u barskoj luci na koridoru moćnih putničkih i robnih tokova (Budimpešta-Beograd-Bar-Bari/Ancona).

Ovaj moderan objekat u svom sastavu ima brojne uslužne sadržaje: putničku agenciju, restoran, yachting club, poštu, mjenjačnicu, špedicije itd., koji putnicima pružaju kompletnu uslugu na proputovanju ka pomenutim odredištima.

RED PLOVIDBE

CJENOVNIK

Tel:
  • +382 (0)30 303 469
  • +382 (0)30 311 164
Fax:
  • + 382 (0)30 312 366
Komentari (0)