Ocijeni >

U Boko Kotorskoj, uz same zidine Starog Grada Kotora, smjestila se Luka Kotor. Pomorska istorija ovog područja i svijeta odvijala se i odražavala na njen rad. Luka i njeno postojanje i opstajanje su u neraskidivoj vezi sa razvojem područja i pomorske privrede uopšte. Njeni potencijali i strateški razvoj usmjereni su ka putničkom prevozu, brodovima za krstarenje i nautičkom turizmu.

Dubina mora uz obalu kreće se od 12,8 metara na vrhu operativne obale do 3 metra na kraju dijela obale prema rijeci Škudri, odnosno 12,8 metara do 8,6 metara na drugom dijelu operativne obale namijenjene za obavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja.

Kopneni dio operativne površine Luke iznosi oko 4000 m². Luka je otvorena za saobraćaj 365 dana u godini, 24 časa, što podrazumijeva mogućnost dolaska/odlaska plovila tokom čitave godine u svim terminima.

Postavi novi komentar

Komentari