Ocijeni >

Predsjednik:     +382 (0)30 301 401
Potpredsjednik:+382 (0)30  301 421
Sekretar:          +382 (0)30  301 426

SEKRETARIJATI OPŠTINE

- Sektor za opštu upravu i društvene djelatnosti     
Tel:+382 (0)30 301 490    

- Sektor za ekonomiju i finansije                             
Tel:+382 (0)30 301 449

- Agencija za investicije i imovinu                          
Tel:+382 (0)30 301 466

- Sektor za uređenje prostora, stambeno-komunačne poslove i zaštitu životne sredine
Tel:+382 (0)30 301 474

Postavi novi komentar

Komentari