Gradski muzej Mirko Komnenovic

 
  • Zavičajni muzej u Herceg novom, Crna Gora
  • Zavičajni muzej u Herceg novom, Crna Gora
  • Zavičajni muzej u Herceg novom, Crna Gora
Ocijeni >

Radno vrijeme

  • Ponedeljak 09:00 - 18:00
  • Utorak 09:00 - 18:00
  • Srijeda 09:00 - 18:00
  • Četvrtak 09:00 - 18:00
  • Petak 09:00 - 18:00
  • Subota 09:00 - 18:00
  • Nedelja 09:00 - 18:00

Stalna izložbena postavka Zavičajnog muzeja Herceg-Novog je podijeljena na tematske cjeline koje zajedno prikazuju bogatu prošlost ovog grada.

U prvom dijelu su eksponati Arheološke zbirke koji prikazuju najstariju prošlost od vremena neolita (pećina Vranjaj), preko antike do ranog srednjeg vijeka. U posebnom dijelu su izloženi predmeti sa potopljenih brodova iz različitih perioda. Bogata zbirka ikona (XVIII-XX vijek) izložena je zajedno sa primjerima namještaja gradskog salona. Zasebnu cjelinu čine predmeti tradicionalne kulture koji prikazuju gradski život, kao i život na selu na prostoru Boke.

Muzej se nalazi u kući koju je, 1940. godine, gradu zavještao Mirko Komnenović sa željom da u njoj bude gradski muzej. Kuća je izgrađena krajem XVIII vijeka u kasnobaroknom stilu. U dvorištu je botanička bašta u kojoj je zastupljena suptropska vegetacija Boke, kao i flora sa šireg mediteranskog područja.
Cijena ulaznica: 1,5 euro

Komentari (0)