Ocijeni >

Gospa od Škrpjela je barokna crkva podignuta 1630. godine na vještački napravljenom ostrvu ispred Perasta, na kome je od sredine XV vijeka postojala mala kapela.

Svake godine (22. jula) flotila ukrašenih čamaca donosi kamenje i baca oko ostrva. U crkvi se nalazi muzejska zbirka sjajnih umjetničkih djela italijanskih slikara. Crkva je ukrašena sa 68 slika Tripa Kokolje (1661-1713), slikara iz Perasta, najpoznatijeg imena našeg baroknog slikarstva, čijeg opusa, rađenog deset godina, mecena je bio nadbiskup Andrija Zmajević.

Postavi novi komentar

Komentari