• Manastir Beška
Ocijeni >

Manastir podignut na ostrvu Beški sastoji se od dvije crkve, starije posvećene Sv. Đorđu i mlađe, Sv. Bogorodice.

Manastir podignut na ostrvu Beški sastoji se od dvije crkve, starije posvećene Sv. Đorđu i mlađe, Sv. Bogorodice.

Preciznih podataka o gradnji starije crkve nema, ali je moguće pretpostaviti da je njen ktitor bio Đurđe II Stratimirović-Balšić, te da je nastala krajem XIV vijeka.

Radi se o većoj jednobrodnoj gradjevini sa kupolom, prostranom pripratom i velikim zvonikom. Manju crkvu, posvećenu Bogorodici, podigla je za svoj mauzolej Jelena Balšić 1440. godine, kako stoji uklesano iznad vrata. Crkva je malih dimenzija, jednobrodne osnove sa blago prelomljenim svodom, što su odlike hramova podignutih u vrijeme Crnojevića. U crkvi se nalazi i grob Jelene Balšić. Slično Starčevu, i manastir Beška je igrao značajnu ulogu u duhovnom čivotu Zete, budući da se u njemu odvijala intenzivna prepisivačka djelatnost.

Komentari (0)