• Gradska plaza,Bar
Ocijeni >

Nalazi se u samom gradu ispred hotela Princess i proteže se od rijeke Željeznice do Luke Bar.

Duga je 500 m, sastavljena od kamenih oblutaka na kopnu i u vodi. U zaleđu, pored hotela, nalaze se sportski tereni i park. Na samom kraju plaže je barska marina.

Komentari (0)