Ostaci manastira Crnojevića - Ćipur

 
Ocijeni >

Ostaci manastira Crnojevića, koji je stradao krajem XVII vijeka, nalaze se na mjestu zvanom Ćipur, između Biljarde, novog Cetinjskog manastira i Dvora kralja Nikole.

Podigao ga je crnogorski vladar Ivan Crnojević, zajedno sa crkvom Rođenja Bogorodice, i u njega premjestio sjedište Zetske mitropolije.

Kompleks Crnojevića je bio složen. Osnovu njegove arhitekture postavio je mletački inženjer Barbijeri. Pored glavne crkve postojala je manja, posvećena sv. Petru, zatim zdanja konaka, ekonomske zgrade, bistijerna i objekat u kom je radila prva državna štamparija. O izgledu manastira svjedoči i jedna gravira u Oktoihu petoglasniku. Manastirska crkva Sv. Marije građena je po ugledu na staru Dubrovačku katedralu, u gotičko-renesansnom duhu. Glavni svjedoci njenog postojanja su dio kamene plastike, kapiteli,od kojih se ističu dva sa grbom Crnojevića, konzole, ploča sa ktitorskim natpisom, kao i pet stubova oko Dvorske kapele na Ćipuru. Na temeljima Manastira Crnojevića knjaz Nikola je, 1886. godine, za dvorske potrebe podigao crkvu Rođenja Bogorodice.

Komentari (0)