• Istorijski muzej, Crna Gora
  • Istorijski muzej, Crna Gora
  • Istorijski muzej, Crna Gora
Ocijeni >

Radno vrijeme

  • Ponedeljak 09:00 - 17:00
  • Utorak 09:00 - 17:00
  • Srijeda 09:00 - 17:00
  • Četvrtak 09:00 - 17:00
  • Petak 09:00 - 17:00
  • Subota 09:00 - 17:00
  • Nedelja 09:00 - 17:00

Duh ratničkog Crnogorca, koji se kroz vjekove borio, što sa surovim uslovima krša, goleti, tla nepristupačnog i za neprijatelja, a ono i za odbranu tog istog tla od spoljnih sila, najbolje može da se osjeti kroz hronologiju datu u Istorijskom muzeju, u zgradi Vladinog doma.

Materijal iz različitih perioda prati istorijski tok korak po korak, u hronologji od šest etapa istorijske prošlosti Crne Gore: predslovenski period, srednji vijek, period od XVI do XVIII vijeka, stvaranje crnogorske države (1796-1878), moderna crnogorska država (1878-1918) i Crna Gora u zajednici sa jugoslovenskim narodima.
Stalna postavka Istorijskog muzeja podijeljena je na nekoliko segmenata. U prvom dijelu prikazani su eksponati sa najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori od perioda paleolita do ranog srednjeg vijeka. U drugom dijelu su prikazane kopije fresaka iz najznačajnijih manastira u Crnoj Gori kao i rukopisne i štampane knjige, povelje i dokumenti. Dio izložbe posvećen je dinastiji Petrovića koja je Crnoj Gori dala niz crkvenih i svetovnih vladara. Poslednji vladar iz dinastije Petrovića knjaz i kasnije kralj Nikola I Petrović i vrijeme u kom je on vladao prikazani su u posebnom dijelu izložbe. Postavka se završava događajima koji su obilježili XX vijek.
U okviru ovog muzeja postoji arheološka zbirka, zbirke oružja, odlikovanja, pečata, grbova, numizmatička zbirka, filatelistička zbirka, tehnička zbirka, umjetnička zbirka, zbirke zastava, fotografija, poštanska i zbirka eksponata koji se ne uklapaju ni u jednu od pomenutih zbirki.

Radno vrijeme: 9 – 17 h (poslednje posjete u 14 i 16h)
Cijena ulaznica: Odrasli 3 eura, studenti i đaci 1,5 eura. Ulaznice važe i za Umjetnički muzej.
Grupna ulaznica za sve muzeje u Cetinju 8 eura za odrasle i 4 za studente i đake.

Tel:
  • +382 (0)41 230 310
Komentari (0)