Most na Moštanici - Rimski most

 
Ocijeni >

Nalazi se na starom putu koji ide iz Nikšića preko Grahova, za Trebinje. 

Jedan je od najstarijih rimskih mostova u Crnoj Gori. Sagrađen je od obrađenog kamena, sa proporcionalnim svodovima, stubovima i štednim otvorima. Visok je 2,3 m, otvori svodova su mu 5,5 m, a širina stubova 2 m. Savršenstvo linija kod ovakvih objekata Rimljani su postizali primjenom grafostatike.

Komentari (0)