01-12
Jul-Jul
za 137 dana

Kotorski festival pozorišta za djecu

 
Ocijeni >
napomena
Organizatori zadržavaju pravo promene datuma održavanja, usled loših vremenskih uslova

Kotorski festival pozorišta za djecu je prije svega u potpunosti istinski posvećen djeci. Festival je privlačan najširoj publici, podstiče komunikaciju, oživljava umjetnički diskurs,  kultiviše međunarodne relacije bez obzira na političke granice i omogućava internacionalno poređenje. Festival pod pokroviteljstvom Predsjednika republike Crne Gore je ujedno svojevrsna  skupština gdje se propagira pravo djece na kulturu i umjetnost, te mjesto kreiranje nacionalne kulturne politike za mlade generacije. Kao dio kotorske asocijacije festivala KotorArt, Festival ima status manifestacije od nacionalnog interesa i predvodnik je razvoja umjetničkog stvaralaštva za djecu I mlade u regionu. 

Kotorski festival pozorišta za djecu karakteriše korištenje novih tehnika menadžmenta, diversifikacija finansijskih resursa, stavljanje većeg akcenta na marketinške aktivosti, stalni napori u poboljšavanju kvaliteta programa, kao i intenzivirana regionalna i međunarodna kulturna saradnja. KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU je osoben i po snažnoj povezanosti sa lokalnom zajednicom - težnja da festival bude dešavanje vezano za specifične ljude, mjesto i vrijeme, te da bude mjesto susreta, sa prostorima i atmosferama za diskusiju, a ne niz događaja. Korištenjem raznovrsnih javnih prostora za predstave i radionice oživljava se svaki kutak grada, a postavljanje zanimljivih umjetničkih instalacija na mnogim gradskim trgovima doprinosi kreiranju kreativne atmosfere, te urbanoj revitalizaciji, kulturnoj animaciji i regeneraciji. Veliki broj radionica za djecu i mlade konstantan je segment festivala od njegovog osnivanja, a poslednjih godina uvodi se i edukacija odraslih, sa težnjom,između ostalog, da se i u Crnoj Gori stvori određeni broj edukatora koji bi mogli nastaviti sa prenošenjem znanja i vještina. Na taj način, ostvaruje se kontinuiran učinak festivala kroz razvoj umjetnika i publike. Festival je veoma ažuran u namjeri da omogući aktivno uključivanje lokalne zajednice u njegovo odvijanje, naročito kroz angažovanje mladih volontera, kao i lokalnih kreativnih snaga iz svih oblasti, kojima se pruža prilika da na festivalu predstave svoj rad. Na taj način, Kotorski festival pozorišta za djecu teži da „pozorište vrati u središte društva“  i da jača osjećanje pripadnosti zajednici u kojoj se odvija, što je jedna od najčešće navođenih koristi festivala uopšte.

KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU  je u 23 godine uključio:

  • preko 350 000 gledalaca
  • preko 5 000 umjetnika
  • preko 20 000 djece umjetnika
  • 43 zemlje učesnika
  • 435 pozorišnih predstava
  • 750 pratećih i progama dječjeg stvaralaštva (predstava, plesova, izložbi, filmova, književnih događaja, koncerata, simpozijuma, radionica, ...)
  • preko 50 lokacija na kojima su realizovani programi 
Komentari (0)