Ocijeni >

Uz Katedralu Svetog Trifuna, u srcu starog dijela Kotora postoji mnoštvo primjera crkvene arhitekture iz doba od 12. do 20. vijeka. Romanička Crkva Svetog Luke je sagrađena 1195. godine, u doba vladavine velikog župana Stefana Nemanje i njegovog sina Vukana. Romanička Crkva Svete Ane potiče sa kraja 12. vijeka i oslikana je freskama iz 15. vijeka.  Romanička Crkva Svete Marije je sagrađena 1221. godine na ostacima pred-romaničke crkve. Crkva obuhvata ostatke monumentalnih fresaka, kao i ranohrišćansku krstionicu. Crkva Svetog Mihaila u gotskom stilu arhitekture je sagrađena na ostacima Benediktanskog manastira iz 7. vijeka, a njene freske potiču iz 15. vijeka. Lapidarijum se danas nalazi u Crkvi Svete Klare iz 14. vijeka, koju odlikuje izuzetno lijep mermerni oltar, rad vajara Franceska Kabjanka iz 18. veka. Crvka Bogorodice zdravlja potiče iz 15. vijeka i nalazi se na pola puta prema Brdu Svetog Jovana. Pravoslavna crkva Svetog Nikole je izgradjena početkom 20. vijeka u srpsko-vizantijskom stilu i sadrži dragocenu zbirku ikona i izvanredan ikonostas. Sahat kula iz 17. vijeka u središtu kotorskog trga preko puta Glavne kapije je jedan od simbola Kotora. Ispod Sahat kule je Stub srama, koji je služio za kažnjavanje optuženih za krađu, tako što je optuženi/optužena bio/bila privezana za Stub, da bi svi stanovnici Kotora znali za njegov/njen prestup. Veoma zanimljiva znamenitost, kada se posmatra sa stanovišta savremenih odnosa.

Kotor je rodni grad čuvenih pomoraca i trgovaca, koji su u spomen i slavu svoga perioda izgradili mnoge aristokratske zgrade. U starom dijelu Kotora je izgrađeno devet palata. Palata Drago, izgrađena u 14. i 15. vijeku se nalazi na Trgu Svetog Trifuna. Odlikuju je divni gotski klesani prozori i portali. Palata Bizanti se nalazi na glavnu Trgu od oružja. Sagrađena je u 14. vijeku, da bi bila detaljno obnovljena posle zemljotresa 1667. godine. Njeni prozori, portali i stepenište joj daju renesansni izgled. Predivna Palata Pima je smještena na Trgu od brašna i dominira svojom ljepotom. Sagrađena je u renesansno-baroknom stilu u 17. vijeku. Barokna Palana Grgurina je smještena na Trgu Muzeja /Pjaca od Muzeja/ i u njoj je Pomorski Muzej, sa impresivnom zbirkom o pomorstvu u Bokokotorskom Zalivu i kulturnom procvatu regiona.Muzej Pomorstva sadrži zbirku modela brodova, instrumenata, oružja, mapa,  povelja  i dokumenata od izuzetnog naučnog i istorijskog značaja.Palata Grgurina je izgradjena u 18. vijeku i pripadaja je aristokratskoj porodici Grgurina. Posebno je zanimljiv očuvan mletački raspored svih prostorija – kuća jednog gospodara ima četiri sobe i salon. Palata Grubonja se nalazi u blizini Sjeverne kapije i potiče iz 16. vijeka. Izgradjena je u renesansnom stilu i na njenoj fasadi je grb stare kotorske apoteke. Palata Beskuca se nalazi na ulici koja vodi od glavnog trga do Trga brašna. Ukrašava je divni gotski portal, koji je jedan od najlepših cvijetnih gotskih ostvarenja na čitavoj istočnoj Jadranskoj obali.

Tel:
  • +382(0)32302540
  • +382(0)69343670
Komentari (0)