Martinićka gradina – Lontodokla

 
Ocijeni >

Lotodokla se nalazi u Martinićima nedaleko od Danilovgrada i jedan je od najzačajnijih antičkih, ranohrišćanskih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta u Crnoj Gori!

Kvalitet arheoloških spomenika sa ovog područja predstavlja kontinuirano praćenje istorijskog slijeda od II-III do IX-X vijeka, a sa ostacima pisane građe čini najdragocjeniji segment istorije.

Komentari (0)