10-17
Avg-Avg
za 7 dana

Durmitor Art Eko Festival

 
Ocijeni >
napomena
Organizatori zadržavaju pravo promjene datuma održavanja usled loših vremenskih uslova

Osnovna ideja Festivala je promovisanje i popularizacija Žabljaka. Cilj je da festival poveže kreativnu prirodu i umjetničku energiju, da se razmijene iskustva i znamja sa različitih meridijana, da se upotrijebi otpadni materijal u stvaranju umjetničkih djela u cilju podsticanja razmišljanja o reciklaži ka odgovoru savremenog svijeta, da se animira lokalna zajednica, da širi iskustva, promoviše tradiciju i turistički potencijal.

Festival doprinosi promociji Žabljaka. U toku trajanja rethodna dva  prepoznata je velika zainteresovanost kako turista tako i domaćeg stanovništva. Cilj festivala je postepena afirmacija ekološke svijesti i vrednovanje životne sredine. Zajedničkim akcijama civilnog sektora i lokalnih institucija unaprijediće se kapacitet lokalne uprave. uključivanje djece i omladine u realizaciju inspirisaće njihovo buduće pokretanje akcija na ovu temu. Cilj festivala je pravilno korišćenje turističkih potencijala, upravljanje turističkom destinacijom i njeno promovisanje pod motom održivog razvoja i netaknute prirode. Festival umrežava ljubitelje prirode ii umjetnosti iz regiona i šire. Osim turista koji u ovom periodu posjećuju Žabljak , u saradnji sa turističkom organizacijom i agencijama, promo materijalom i akcijama, privući će se turisti koji borave i u drugim krajevima CG., lokalno stanovništvo i šire.

Organizator manifestacije: NVO Durmitor Art Eko

Komentari (0)