Ocijeni >

Nadležnost:

  • Promet roba i usluga u trgovini (marketi, stovarišta, frizeri, automehaničari…)
  • Naplata parkinga
  • Cijena vaučera i ostalih artikala unutar objekta
  • Zaštita prava intelektualne svojine od neovlašćenog korišćenja
  • Zaštita od nelojalne konkurencije
Tel:
  • +382 (0)20 230 481
  • +382 (0)20 230 921
  • +382 (0)20 230 529
Komentari (0)