Uprava za inspekcijske poslove - UIP

 
Ocijeni >

Uprava za inspekcijske poslove obuhvata:

Tržišnu, Elektroenergetsku, Termoenergetsku, Rudarsku, Geološku i Inspekciju za ugljovodonike iz Ministarstva ekonomije;
Inspekciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Inspekciju za usluge informacionog društva iz Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije;
Inspekciju rada iz Ministarstva rada i socijalnog staranja;
Inspekciju za turizam, Građevinsku inspekcija, Inspekciju zaštite prostora, Inspekciju za urbanizam, Ispekciju za stanovanje i Geodetsku inspekciju iz Ministarstva održivog razvoja i turizma;
Zdravstveno-sanitarnu inspekciju iz Ministarstva zdravlja;
Poljoprivrednu, Vodoprivrednu, Inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja i Inspekciju morskog ribarstva iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Veterinarsku inspekciju iz Veterinarske uprave;
Fitosanitarnu inspekciju iz Fitosanitarne uprave;
Inspekciju za igre na sreću iz Uprave za igre na sreću;
Inspekciju za javne nabavke iz Uprave za javne nabavke;
Metrološku inspekciju iz Zavoda za metrologiju;
Ekološku inspekciju iz Agencije za zaštitu životne sredine;

Tel:
  • +382 (0)20 234 421
  • 080 555 555
Fax:
  • +382 (0)20 234 406
Komentari (0)