02
Avg
za 103 dana

Zavičajni susreti

 
Ocijeni >

Manifestacija se održava na Ali Pašinim izvorima i tradicionalni je Sabor stanovništva ovog kraja.

Zavičajni susreti se održavaju pod pokroviteljstvom lokalnog stanovništva i dijaspore.

Komentari (0)