21
Sep
za 58 dana

Jezero,baština i inovacije

 
Ocijeni >
napomena
Organizatori zadržavaju pravo promjene datuma održavanja usled loših vremenskih uslova

Manifestacija ,,Jezero, baština i inovacije“, koja se organizuje u okviru projekta „Umjetnost, plastika i reciklaža“ (Art, Plastics & Recycling) bice odrzana  na trgu u Virpazaru,  21. septembra 2014. godine.

Realizacijom ovog projekta, implementira se medjunarodno već primijenjena ideja koja povezuje prikupljanje plastične ambalaže, njeno recikliranje i dizajniranje predmeta od sirovine dobijene reciklažom. Brojnim aktivnostima koje organizuju u okviru manifestacije ,,Jezero, baština i inovacije“ promovišu zaštitu životne sredine i inovativni način unapređenja turističke ponude u oblasti Skadarskog jezera. Prezentacijom koncepta projekta i nakon toga umjetničkom postavkom murala, suvenira i predmeta upotrebnih vrijednosti od recikliranog plastičnog otpada, pokazaće mogućnost da se kroz inspiraciju umjetnika unaprijedi turistički imidž oblasti njenom promocijom kao destinacije sa razvijenom sviješžu o važnosti zaštite životne sredine. Osim toga, upriličenom izložbom domaćih proizvoda iz oblasti Skadarskog jezera i degustacijom proizvoda i specijaliteta jezerske kuhinje, promovisaće po tradiciji bogatu lokalnu gastronomsku baštinu ove oblasti. Projekat „Umjetnost, plastika i reciklaža“ (Art, Plastics & Recycling) zajednički realizuju NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice i Univerzitet Marin Barleti iz Tirane, sa partnerima Culture Zone na crnogorskoj strani i Deliart Association u Albaniji. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA Prekograničnog programa saradnje Albanija-Crna Gora.

Komentari (0)