Ocijeni >

Na ostrvu Starčevo u Skadarskom jezeru i danas je aktivan manastir Starčevo, iz doba Đurđa Balšića. Osnovao ga je otac Makarije 1377. godine, koji je kao isposnik živio na ostrvu, pa je po njemu i dobilo ime.

Kompleks manastira se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa. Manastir je bio prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, koričane i ukrašavane knjige. U ovom manastiru se nalazi grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.

Komentari (0)