Centar za djecu i mlade - Ljubović

 
Ocijeni >

Centar za djecu i mlade "Ljubović " je jedina ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom djece u sukobu sa zakonom. U Centru se zbrinjavaju, vaspitavaju i osposobljavaju djeca i omladina u sukobu sa zakonom, kao i djeca i omladin koji se nadju u stanju socijalne potrebe , i to  djeca i omladina oba pola, državljani  Crne Gore  kao i strani državljani.

Obrazovanje djece se obavlja u gradskim osnovnim i srednjim školama. Proizvodna i uslužna praksa obavlja se u bravarskoj, krojačkoj radionici i kuhinji Centra, kao i u privatnim i državnim firmama u Glavnom gradu Podgorica.

Tel:
  • +382 (0)20 662 410
Fax:
  • +382 (0)20 663 105
Komentari (0)