Ocijeni >

JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj je ustanova socijalnog tipa koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ovog tipa na teritoriji Crne Gore.

U dugom nizu godina, od njenog osnivanja do danas kroz ovu Ustanovu je prošlo oko 2.000 djece. U Domu je trenutno boravi oko 160 djece uzrasta od mjesec dana do punoljetstva. Dječiji dom u Bijeloj je osnovan 1946. godine i u to vrijeme na teritoriji Crne Gore osnovano je više domova ovog tipa i to u Kotoru, Budvi i Pljevljima, a nešto kasnije u Prčnju, Donjoj Lastvi i Dobroti.

Tel:
  • +382 (0)31 671 042
  • +382 (0)31 671 033
Fax:
  • +382 (0)31 671 032
  • +382 (0)31 671 443
Komentari (0)