Ministarstvo održivog razvoja i turizma

 
Ocijeni >

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

1. Direktorat za planiranje prostorom
1.1. Direkcija za strateški prostorni razvoj 
1.2. Direkcija za planska dokumenata 
1.2.1. Odsjek za davanje mišljenja i saglasnosti na planska dokumenta 
1.2.2. Odsjek za pripremu izrade planova 
1.3. Direkcija za monitoring implementacije planskih dokumenata 
1.4. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti planiranja prostorom 

2. Direktorat za građevinarstvo 
2.1. Direkcija za strateški razvoj građevinarstva 

2.2. Direkcija za normativno pravne poslove i drugostepeni postupak iz oblasti građevinarstva 
2.3. Direkcija za izgradnju objekata 

3. Direktorat za turistički razvoj i standard 
3.1. Direkcija za standarde u oblasti turizma 

3.1.1. Odsjek za standarde i propise 
3.1.2. Odsjek za upravni postupak 
3.2. Direkcija za turistički razvoj i investicione projekte 
3.3. Direkcija za ugostiteljstvo 

4. Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom 
4.1. Direkcija za turističku strategiju i politiku 
4.2. Direkcija za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu 

5. Direktorat za razvoj stanovanja 
5.1. Direkcija za stanovanje 
5.2. Direkcija za regularizaciju 

6. Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene 
6.1. Direkcija za usklađivanje propisa sa EU i horizontalno zakonodavstvo 
6.1.1. Odsjek za evropske integracije i harmonizaciju propisa 
6.1.2. Odsjek za horizontalno zakonodavstvo 
6.2. Direkcija za klimatske promjene i kvalitet vazduha 
6.2.1. Odsjek za klimatske promjene 
6.2.2. Odsjek za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini 
6.3. Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama 
6.4. Direkcija za zaštitu prirode 
6.5. Direkcija za integrisano upravljanje morem i priobalnim područjem 

7. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj 
7.1. Direkcija za upravljanje otpadom 
7.2. Direkcija za komunalni razvoj 

8. Kabinet ministra 

9. Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku 
9.1. Kancelarija za opšte poslove 
9.2. Kancelarija za ljudske resurse 
9.3. Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove 
9.4. Kancelarija za logističku i tehničku podršku 

10. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

11. Odjeljenje za upravljanje fondovima EU 

12. Odjeljenje za međunarodnu saradnju 

13. Odjeljenje za razvoj prioritetnih projekata – Bjelasica i Komovi

14. Odjeljenje za komunikacije 

15. Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj

Komentari (0)