Ocijeni >

Rimska vila "villa Urbana" nađena je pri kopanju temelja starog hotela „Avala“(1938). Jedno je od najznačajnijih arheoloških otkrića starog grada Budve, iz doba antike.

To je bila javna gradska građevina velikih dimenzija, sa brojnim odajama različitih namjena. Posebnu vrijednost u njoj predstavlja simbolični likovni prikaz poznate legende o postanku Budve, iz I ili II vijeka nove ere. Na njoj se vide simbolične predstave zmaja, zmija i svijeta morske faune i, na žalost, samo ostaci figure legendarnog osnivača Kadma, od bogova prognanog sina feničanskog kralja Agenora i Telefase.

Nažalost, zlatni helenističko-ilirski nakit koji je u vili pronađen, ubrzo je razgrabljen i odnesen iz Crne Gore. 

Komentari (0)