Ocijeni >

U okapini Odma, tri kilometra od Plužina, nađeni su tragovi čovjeka koji je živio u periodu od 8.300. do 1.800. godine prije nove ere.

Dvije rijeke bogate ribom u blizini omogućavale su uslove za život u ovom kraju u srednjem kamenom dobu -mezolitu. Među pronađenim predmetima, ovdje se izdvajaju harpuni od jelenjeg roga, glineno posuđe, uglačane kamene alatke i kosti pripitomljenih životinja, koje pripadaju prvom od sedam slojeva kulture u njoj.

Komentari (0)