• www.montenegrina.net
Ocijeni >

Slikarstvo primitivnog čovjeka pronađeno je u Lipcima, kod Risna, u jednom dijelu stijene koja je ostala nakon odronjavanja okapine. Ona prikazuje dva lovca na konjima koji, u dinamičnom pokretu, bacaju koplja na pet jelena i jednu košutu.

Risna, u jednom dijelu stijene koja je ostala nakon odronjavanja okapine. Ona prikazuje dva lovca na konjima koji, u dinamičnom pokretu, bacaju koplja na pet jelena i jednu košutu.

Komentari (0)