Ocijeni >

Bilijar radi na Cetinju u prostorijama sportskog centra.

Klub ima 2 karambol i 1 pool sto. Karambol stolovi u klubu su dimenzija polja za igru 2.84 x 1.42 m . Težina stola je  oko 1.500 kg. Polje za igru je sastavljeno od tri ploče debljine 52 mm čija je tezina oko 330 kg. Ploče se griju tako da je temperatura  na površini stola preko 26 stepeni sto eliminiše vlagu iz coje čime kugle dobijaju pravilnu putanju.

Pool sto je devetka, takmičarski sto, dimenzija polja za igru 2,50 x 1,25 m. Igra se  na ARAMITH kuglama, ARTEMIS špondama i  SIMONIS čoji. Karambol se igra na SIMONIS 300 RAPIDO čoji, ARTEMIS 39 i 78 gumama i ARAMITH SUPER PRO CUP kuglama što su materijali koji se nalaze na listi odobrenih od strane UMB-a za disciplinu  tri martinele.

Komentari (0)