Ocijeni >

Osnovna djelatnost i djelatnost od posebnog interesa ovog sportskog centra se odnosi na pružanje usluga u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i sportske rekreacije, pružanje usluga takmičarskom sportu, održavanje postojećih i gradnju novih sportskih objekata, podsticanje i razvijanje sa drugim srodnim organizacijama i sistematski rad na zadovoljavanju potreba građana i drugih korisnika iz sfere sporta i fizičke kulture.

 

Aktivnosti

  • Odbojka
  • Rukomet
Komentari (0)