Ocijeni >

Vazduhoplovni savez Crne Gore osnovan je 1947. godine, kao sastavni dio Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. Od 2006. godine Vazduhoplovni savez samostalno vrši funkciju krovne organizacije vazduhoplovnog sporta u Crnoj Gori.

Vazduhoplovni savez Crne Gore primljen je u aktivno članstvo Svjetske vazduhoplovne organizacije (FAI) na 100. Generalnoj konferenciji FAI, koja je održana u Santiagu, Čile, 25. - 28. oktobra 2006. godine.

Vazduhoplovni savez je aktivni član Crnogorskog olimpijskog komiteta kao granski sportski savez.

Vazduhoplovni savez Crne Gore, sa svojim članicama, organizuje i održava vazduhoplovno - sportska takmičenja i druge vazduhoplovne manifestacije u Crnoj Gori, selektuje i priprema vazduhoplovne sportiste za učešće na međunarodnim takmičenjima, a u svojim članicama - klubovima organizuje i vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova neophodnih našem sportskom, civilnom i vojnom vazduhoplovstvu.

Vazduhoplovni savez Crne Gore sačinjavaju dobrovoljno udruženi vazduhoplovni klubovi i druge organizacije i udruženja sa teritorije Crne Gore.

Tel:
 • +382 (0)20 269 782
 • +382 (0)67 636 366

Vrijeme posjete

 • Jul
 • Avgust
 • Septembar
 • Oktobar
 • Novembar
 • Decembar
 • Januar
 • Februar
 • Mart
 • April
 • Maj
 • Jun

Aktivnosti

 • Balonarstvo
 • Padobranstvo
 • Paragliding
 • Vazduhoplovstvo
Komentari (0)