Katolička crkva Sv. Anton

 
Ocijeni >

Katolička crkva Sv. Anton u Dolji, kod Gusinja građena je od 1933 – 1936. godine.

Ona postoji i danas, vlasništvo je Barske Mitropolije i trenutno nema službeno lice.

Komentari (0)