Ocijeni >

Radno vrijeme

 • 08:00 - 20:00

Planinarski klub 'Kom' osnovan je 25.02.2003 godine u Andrijevici, nakon što je grupa entuzijasta organizovala Osnivačku Skupštinu i oformila novo Planinarsko društvo “Kom”. Ime je dobio po planini Komovima., a sa obzirom da je u Podgorici postojalo planinarsko društvo 'Komovi', mi smo odlučili da se naš klub zove Kom.

Društvo je već na početku okupilo oko 50 planinara koji su nastavili sa uspješnim pohodima i usponima na vrhove crnogorskih planina. Novim Zakonom o sportu u 2005.god. izvršena je preregistracija Planinarskog društva “Kom” u Planinarski klub “Kom”. Planinarski klub Kom ima sjedište u Andrijevici. Trenutno nema svojih prostorija. U Andrijevici je i prije nas postojalo planinarsko društvo Zeletin, koje je bilo osnovano dalekih 50-tih godina i uspešno radilo, i bilo među jačim društvima u bivšoj Republici Jugoslaviji. Raspadom Jugoslavije, došlo je do prestanka rada planinarskog društva Zeletin, tako da je planinarski klub Kom, u neku ruku, nastavak planinarskog društva Zeletin.

Tel:
 • +382 (0)51 243 426
 • +382 (0)69 343 374

Vrijeme posjete

 • Jul
 • Avgust
 • Septembar
 • Oktobar
 • April
 • Maj
 • Jun

Aktivnosti

 • Hiking / Trekking
Komentari (0)