Ocijeni >

Agencija "SAN-TOURS" je počela sa radom 01.10.1998. godine, od 19.04.2005. godine u sastavu "SAN-TOURS" d.o.o. radi turistička poslovnica "PUTNIK SAN-TOURS" u Bijelom Polju, Crna Gora.

Djelatnost agencije

  • Školske eskurzije (Srbija, Crna Gora, Inostranstvo),
  • Organizovana domaća i inostrana putovanja za zatvorene grupe (sindikati, kolektivi, udruženja...),
  • Individualna putovanja u zemlji i inostranstvu,
  • Ljetovanje (Sopstveni ARR i subagentska prodaja),
  • Zimovanje (Sopstveni ARR i subagentska prodaja),
  • Skrivena Srbija/Aktivni odmor - Specijalni programi Jugozapadne Srbije za individualce, grupe i agencije (Incoming office),
  • Prodaja autobuskih i avio - karata,
  • Prodaja međunarodnog zdravstevnog osiguranja,
  • Mijenjački poslovi.

Zaposleni u agenciji i stalni saradnici su se trudili u proteklom periodu da ponude turistička putovanja koja su izasla iz "manufakturne radionice", brižljivo isplanirana i osmišljena, koja se razlikuju od "konfekcije" velikih turoperatora. To su putovanja "koja imaju dušu", u kojima organizatori i putnici "igraju u istom timu".

Zbog toga je slogan agencije - stihovi velikog pesnika Tina Ujevića:

"Putovati, putovati,
Cijelom svijetu sebe dati."

Tel:
  • +382 (0)50 430 468
Komentari (0)