Ocijeni >

Na rijeci Tari, zajedno sa spomenikom junacima Mojkovačke bitke, simbol grada je i stari most. Radovi na izgradnji kamenog mosta, počeli su 1933.godine. Most je završen 1934, a raspon luka je 46 metara. 

Radove na mostu je izvodio inženjer Franc Tavčar iz Slovenije, glavni instruktor bio je Vladimir Smirnov, inženjer koji je za vrijeme II Svjetskog rata, srušio most na rijeci Neretvi. Krajem 1944. godine, Partizani su srušili dio kamenog mosta, kako bi usporili povlačenje njemačkih trupa prilikom njihove odstupnice. Veza između Kolašina i Mojkovca je bila u prekidu, pa je nakon rata, po oslobođenju iz zemlje 1941. godine, napravljen drveni most, koji je služio za saobračaj i prelaz. 1950. godine, obnovljen je kameni most, po projektu iz 1934. godine. 

Komentari (0)